منو اصلی
ضوابط سه سازمان بیمه گر
آخرین مقالات من
پیوند های سایت
امکانات
*توجه: آمار بازدید به ازای هر شخص می باشد،
به این معنی که به ازای هرچندبار بازدید سایت در طول یک روز توسط یک نفر، به تعداد آمار بازدید فقط یکی اضافه می شود


افراد آنلاین: 6 نفر
بازدید امروز: 76 نفر
بازدید دیروز: 176 نفر
تعداد کل بازدید: 443246 نفر

مشاهده شماره خبر632

عنوان گزارشی از برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در کرمان و مکاتبه ی دکتر مژدهی در همین خصوص و تقدیر از دکتر شهرام کلانتری(رییس انجمن داروسازان کرمان)
متن

هفتمين جلسه هيات مديره انجمن داروسازان ايران در سرزمين كريمان ودر شهر كرمان در روزهاي چهارشنبه لغايت جمعه 13/9/92 الي 15/9/92 تشكيل گرديد .همزمان با تشكيل جلسه فوق ؛ انجمن داروسازان استان كرمان جلسات متعددي را برگزار نمود كه جهت اطلاع همكاران عزيزدرزير ذكرمي شود.

 

   اولين جلسه كه درمورد"بررسي مشكلات مكانيزاسيون واتوماسيون داروخانه "بود در ساعت 20 روز چهارشنبه 13/9/92 در سالن "مشتاق "هتل "پارس "كرمان وبا حضورمهمانان  آقايان دكتر : دكتراميد عبدي –دكترمحمد باقر ضياء نقدي-دكتر حجت يزدان شناس –دكترمصطفي كريمي –دكتر عليرضا شهرياري-دكتر پيرواني –دكتر سيد مهدي سجادي –دكترمحمد رضا پير صالحي –محمد رضا دري-دكترسيد علي فاطمي –دكتر محمود فاضل-دكتر يدالله سهرابي  - دكتر پرداختي ازمعاونين قبلي دانشگاه علوم پزشكي كرمان - دكترآذرم آذرمي ودكتر حيدري از استان هرمزگان –دكتر حفيظ الله پورحيدرودكتر سيف الرضا شهابي تشكيل شد.در ابتداء  آقاي دكتر شهرام كلانتري ضمن خيرمقدم با دوبيتي زير از خواجوي كرماني سخنراني خود را شروع كرد :

هرچند كه ازروي كريمان خجليم / آخر چه توان كردازاين آب و گليم

در روي زمين نيست چوكرمان جائي/كرمان دل عالم است وما اهل دليم

    درپي آن  گزارشي از فعاليت هاي انجمن داروسازان كرمان درحوزه مكانيزاسيون واتوماسيون داروخانه را باطلاع جمع رساند .درادامه جلسه تعدادي از همكاران به اظهار نظر پرداختند .

    همچنين دكتر سجادي اعلام كرد: از وزارت بهداشت مي خواهيم درجلسات مشورتي وزارتخانه ؛ از داروسازان واعضاي انجمن داروسازان جهت اظهار نظر دعوت بعمل آيد.

دكتر پير صالحي ضمن تائيد؛ ابراز نمود:  پيشنهاد خوبي است وما درپي اجراي آن هستيم.   

     دومين جلسه در ساعت 45/11 صبح روز پنچشنبه 14/9/92در سالن مشتاق هتل پارس با حضور دو مهمان ويژه آقايان دكتر "پورابراهيمي "نماينده مردم كرمان ونايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ودكتر "ديناروند"معاون داروئي وزارت بهداشت تشكيل شد. دراين جلسه افراد زير نيزحضور داشتند: خانم دكتر نيكنام از استان خراسان رضوي-دكترحميد علاف خيري-دكترمحمد كاظم پوركاظمي-دكتر سهرابي –دكتر فاضل-دكتر يزدان شناس –دكتر سجادي –دكتر ضيا نقدي-دكتر جنيدي-دكتر شهرياري-دكتر فاطمي دكتر پير صالحي-دكتر كريمي –دكتر پيرواني -دكتر عبدي –دكترجليل سعيدلو-دكتر پورحيدر-دكتر دري –دكتر حيدري ودكتر آذرمي از هرمزگان –دكتر آرام از بوشهرو دكتر شهابي وهمچنين از همكاران كرماني آقايان دكتر : دكتر كلانتري –دكتر حسيبي –دكتر حاج اسماعيلي-دكتر موسي نژاد-دكتر زارعي ودكتر هوشمند ودكتر پيوند .

خلاصه مذاكرات :

   پورابراهيمي : قسمتي از فعاليت هايش ذر ارتباط با ماليات داروخانه ها را بيان كرد وگفت : ما هرچه دفاع كنيم به اندازه شما اشراف نداريم ومنتظرم تا صحبتهاي شما را گوش بدهم .اودر ادامه اظهار نمود : تحريم ها فلج كننده آمريكائي درتمام حوزه ها از جمله حوزه دارو تاثير گذار بود واز 5/2 ميليون بشكه نفت صادراتي به 2/1 ميليون بشكه كاهش يافت كه به هرحال مملكت را با مشكلات اقتصادي روبرو ساخت .

   درپي آن دكتر سجادي به معرفي انجمن داروسازان ايران پرداخت واظهار نمود:  از زماني كه داروخانه ها از بند ج به بندب انتقال پيداكردند يك سري از مشكلات مالياتي بوجود آمد وبراي رفع برخي از مشكلات به سازمان بازرسي كل كشور شكايت شد.

    دكتر فاضل : كلياتي در مورد ماليات صحبت كرد.دكتر پوركاظمي اشاره كردبه اين كه به علت وابستگي به نفت در قبل وبعد انقلاب روي موضوع ماليات كار كارشناسي نشده است .درموردماده 121 گفت : ازاين كه داروسازان در 9 رديف ديگر قرار گرفتند مورد اعترض اين قشراست واز ديدار با آقاي شرفشاهي صحبت كرد ودرادامه ابراز نمود : ماده 121 مربوط به مشاغل خاص نيست وبه مشاغل عام ارتباط دارد.

   دكتر پورابراهيمي پيشنهاد داد يك راه براي حل اين موضوع استفساريه از مجلس است .دررابطه با پيشنهاد فوق دكتر ديناروند گفت : اين راه نمي تواند توام با موفقيت باشد وبهترآن است ازطريق مذاكره وزير بهداري با با وزير اقتصاد ودارائي به تفاهم دست پيدا كنند.

آخرين سخنران دراين بخش از جلسه دكتر سعيدلو بود كه درباره ضرايب مالياتي صحبت كردوگفت ضرايب بايد بر اساس درآمدها محاسبه شود.

ادامه جلسه درقسمت بعدي توضيح داده خواهدشد.

ادامه جلسه هيات مديره انجمن داروسازان ايران دركرمان:

 

بعداز خداحافظي آقاي پورابراهيمي نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي ؛ جلسه وارد سئوال وپاسخ با آقاي دكتر ديناروند شد وقرارشد ابتداء حاضران سئوالات خودشان را مطرح كنند ودرجلسه عسر معاون داروئي پاسخ بدهد .سئوالات ومسائل مطرح شده بشرح زيراست:

دكتركلانتري : راجع به طرح پزشك خانواده صحبت كرد وسئوال كرد چرا دراين طرح ؛ داروساز ودارو اقثصاد داروخانه ديده نشده؟ دكتر ضياء : آيا در دولتمردان اين باور وجود دارد كه تغيري در سيستم مارژين داروبدهند ؟

دكتر سعيدلو: بازرسي ها درداروخانه ها توسط مامورين سازمان تعزيرات بطورمستقل انجام مي پذيرددرصورتيكه بايد همراه پرسنل وزارت بهداشت باشند.

دكتر عبدي : عدالت درتوزيع دارو نيست ودسترسي مردم به دارو با مشكل روبروست وسود داروهاي يخچالي از غير يخچالي كمتراست وفروش دارو در مطب ها يكي از معضلات است .

دكتر پورحيدر: داروخانه ها را تشويق كنيد به دريافت داروهاي خاص ودرشرايط فعلي با توجه به سودآن به صرفه نيست وآيا براي داروخانه درمناطق محرومتسهيلاتي قائل مي شوند؟

دكترخيري: واگذاري داروخانه هاي دولتي به اشخاص غير داروساز يك فاجعه است.

دكتر زارعي:بايد به لوازم بهداشتي وآرايشي مخصوصا در زمينه توزيع آن سروساماني داد.

دكتر سهرابي: عملكرد عطاري ها را نبايد از نظر دورداشت.

دكتركريمي :اقداماتي شود تا داروسازان بيشتري در صنعت داروسازي مشغول شوند.

دكتر آرامي : دادگاه ها برخورد مناسب با داروخانه ها ندارند.

دكترشهابي: با توجه به گزارش اخير گروه تحقيق وتحفص مجلس از سازمان تامين اجتماعي ؛يكي از نماينده ها اعلام كرد برخي از كارخانه هاي داروسازي زير مجموعه شستا مواد اوليه تاريخ گذشته از خارج واردكرد ومصرف نمود.باتوجه ورود مواد از خارج تحت كنترل وزارت بهداشت است .اعلام چنين مطالب باعث تشويش اذهان عمومي وبدبيني نسبت به توليدات داخلي مي شود.

دكترسجادي :درمورد تفويض اختيارات وزارت بهداشت صحبت كرد وگفت : مجددا مكمل وويتامين ها مشول ارزش افزوده مي شوند.

جلسه صبح درساعت 14 به پايان رسيد وادامه جلسه به ساعت 17 موكول شدودراين جلسه آقاي دكتر ديناروند به سئوالات واشكالات مطرح شده در برنامه صبح پاسخ داد:

عدم موفقيت طرح پزشك خانواده در دوره قبل به خاطر نبودن بودجه بود واكنون بودجه آن تامين شده واز سال آينده به اجرا درخواهدآمد.

مارژين دارو درايران نسبت به بسياري از كشورها پائين تراست وسعي خواهدشد مارژين زير 10% براي داروخانه ها نداشته باشيم.نظر وزارتخانه اين است كه تعزيرات دربازرسي ها نروند.دردوسه سال اخير عملكرد قابل قبولي در زمينه داروساز وداروخانه ارائه نشده ودراين رابطه بعضي از خواسته ها را بايد تعديل كنيم .

فشارزيادي از سوي برخي از نمايندگان ومسئولين وجود دارد كه داروخانه هاي دولتي نظير هلال احمر افزايش پيدا كند.

دردنيا هيچ داروخانه خاص وجودنداردو داروهاي كم مصرف را در داروخانه دپو نمي كنندودرصورت نياز اعلام مي شود وسريعا به داروخانه فرستاده مي شودولازم است در هر استان يك دپو از چنين داروهائي وجود داشته باشد.

ازفروش دارو در مطب ها بايد جلوگيري شود ودراين رابطه از طرف وزارتخانه نامه اي براي نظام پزشكي نوشته شد.

تصميم گرفته شد اتوماسيون را اجرا نمائيم براي مثال دركشوري نظير ايتاليا خروج دارو از كارخانه تا دست بيمار پيگيري مي شود.

امتياز در مناطق محروم همان امتيازي است كه داروساز جمع مي كند.

درمورد گزارش گروه تحقيق وتفحص مجلس واعلام اين كه از مواد اوليه تاريخ گذشته استفاده شده قرار شد دراين مورد تحقيق بعمل آيد.

شبكه توزيع دارو در كشور خوب ومناسب است وليكن توزيع لوازم بهداشتي وآرايشي ناسالم وملزومات پزشكي وكيت هاي آزمايشگاهي بدتراست.

به موازات عطاري ها بايد به داروسازاني كه امتياز براي تاسيس داروخانه ندارند اجازه بدهيم داروخانه هاي گياهي تاسيس كنند.

واگذاري برخي از امور به نظام پزشكي وانجمن داروسازان دردستوركاروزارتخانه قرار دارد.

درمورد اين كه مكمل هاي غذائي دارو هستند يانه دونظر متفاوت وجود دارد بعضي ها معتقدند مكمل ها دارو هستند.درسال 1391 به مقدار 196 ميليارددلار مكمل واردشدوتعرفه دولت داده نشد.

اشخاصي كه با شماره تلفن 1490 تماس گرفتند93% راجع به دارو و7%مربوط به ساير قسمت هاي وزارتخانه بود.

درساعت 18اين جلسه به پايان رسيد وادامه جلسات در بخش بعدي توضيح داده خواهدشد.

10707a.jpg10708a.jpg10714a.jpg10709a.jpg

تاریخ درج1392:09:17
کلمات کلیدیکرمان
بازدید1023
گروهاخبار عمومي